Week van de mondhygiënist.

NVM-mondhygiënisten vraagt aandacht voor preventieve mondzorg voor de jeugd tijdens de Week van de Mondhygiënist onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Van maandag 20 tot en met zondag 26 maart 2023 vindt de elfde editie van de Week van de Mondhygiënist plaats. Tijdens deze landelijke campagneweek vragen beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten en de aangesloten mondhygiënisten, waaronder Tandarts Noordas, aandacht voor preventieve mondzorg bij de jeugd. En dat is hard nodig want de gezondheid van de gebitten van de jongeren dreigt, als we niet nu ingrijpen, snel achteruit te hollen.

NVM-mondhygiënisten pakt deze handschoen op. Door middel van een landelijke online advertentiecampagne informeren we het Nederlandse publiek over het belang van preventieve mondzorg waarbij wordt ingezet op gedragsverandering door het bezoeken van de mondhygiënist. De campagne roept op om de mondhygiënist te bezoeken met de slogan: ‘Voorkom gaatjes, maak een gaatje vrij voor de mondhygiënist.

Aanpak jeugd hard nodig

De focus van deze campagneweek ligt op de preventieve mondzorg bij ouders met jonge kinderen (vanaf het eerste tandje), schoolgaande jeugd en pubers en jongeren tot 18 jaar. Vanaf het eerste babytandje is het van belang goed te poetsen. Een slecht wisselgebit bij de jeugd op de lagere school kan later tot forse mondproblemen leiden. En bij pubers met een beugel is het schoonhouden van de mond extra belangrijk om gaatjes en tandvleesontsteking te voorkomen.

Helaas zien we in de praktijk dat dit niet gebeurt. Volgens een onderzoek van tussenpersoon Independer komen zes van de tien peuters niet bij de mondzorgverlener. Ruim de helft (60,6%) van de kinderen van 2 en 3 jaar oud bezoekt geen tandarts of mondhygiënist. Cariës (gaatjes in tanden) komt nog altijd zeer veel voor onder jongeren. Dit concludeert het Zorginstituut in het ‘Signalement Mondzorg 2018’. De cijfers zijn verontrustend. Uit onderzoek, dat door TNO in 2017 in opdracht van het Zorginstituut is uitgevoerd, blijkt dat de mondgezondheid van de 5-jarigen de afgelopen jaren is verbeterd.

Van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is de mondgezondheid echter gestagneerd of zelfs verslechterd. Verder zijn er in alle leeftijdscategorieën verschillen tussen de hoge en lage SES-groep, waarbij de lage SES-groep een slechtere mondgezondheid heeft. Ook valt op dat jeugdigen met een migratieachtergrond een slechtere mondgezondheid en tandheelkundig gedrag hebben.

Daarnaast baart de sterke toename van (erosieve) gebitsslijtage zorgen: een vijfde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23-jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen. Meestal is erosie de oorzaak van gebitsslijtage; erosie komt door het nuttigen van zuren in zoete voedingsmiddelen en dranken.

Zorgmijding in de mondzorg

Recent duiken ook veel berichten op in de media dat zorgmijding in de mondzorg toeneemt. Zeker nu de koopkracht van veel mensen onder druk staat, maar ook uit onbekendheid met de mondzorg. In 2022 concludeerde Patiëntenfederatie Nederland naar aanleiding van een onderzoek onder het eigen panel dat bijna een op de tien mensen die

meedeed in de afgelopen twee jaar geen mondzorg heeft gehad. Een onderzoek naar de oorzaken van zorgmijding komt binnenkort beschikbaar

Geef de jeugd een goede start!

Het is van groot belang dat jongeren de komende jaren meer de preventieve mondzorg weten te vinden. Gedragsverandering begint bij jongeren die nog vatbaar zijn voor deze boodschap. De meeste problemen in de mond zijn namelijk met goede zelfzorg en een bewust eet- en drinkpatroon te voorkomen. Een belangrijke reden om naar de mondhygiënist voordat je achttien jaar bent, is dat het nog kosteloos is. De mondzorg tot 18 jaar valt onder de basisverzekering. Deze goede start geeft jongeren een voorsprong voor de rest van hun leven.

NVM-mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor en van mondhygiënisten in Nederland. Zij behartigt sinds 1967 de belangen van op dit moment 4452 leden en studentleden. Mondhygiënisten zetten zich dagelijks in om problemen in de mond te voorkomen. Met als doel een leven lang een gezonde, frisse mond te realiseren voor alle inwoners van Nederland.

Voor meer informatie over deze campagneweek kunt u contact opnemen met:

Tandarts Noordas
info@tandartsnoordas.nl
Tel: 020 632 39 44

Week van de Mondhygiënist – deelnemende mondhygiënisten en hun activiteiten
https://weekvandemondhygienist.nl/deelnemende-mondhygienisten

Websites
weekvandemondhygienist.nl | nvmmondhygienisten.nl | mondhygienisten.nl

World Oral Health Day
De Week van de Mondhygiënist sluit aan op het internationale World Oral Health Day. Voor meer informatie over deze internationale dag zie: worldoralhealthday.org