Gewoon Gaaf

In onze praktijk werken wij met ‘Gewoon Gaaf’: een individuele cariëspreventiemethode op basis van risicoschatting voor de jeugd van 0-18 jaar. Deze behandelingen zijn voor de jeugd tot 18 jaar geheel kosteloos.

De vergoeding voor behandeling vindt plaats vanuit de basisverzekering van uw kind en is vrij van financiële eigen bijdrage. Onze professionals hebben de benodigde opleiding voor deze preventiemethode.

Non-invasieve behandeling

De cariëspreventiemethode berust op non-invasieve behandeling. Dit houdt in dat het melkgebit het liefst helemaal niet wordt geboord of getrokken. Vóórkomen is beter dan genezen! Ook in het blijvende gebit zetten onze professionals zich om tandbederf te vóórkomen.

Er wordt samen met u en uw kind(eren) een individueel zorgplan gemaakt. U en uw kind(eren) krijgen de benodigde voorlichting en begeleiding zodat u en uw kind(eren) thuis verder kunnen met de benodigde stappen om het melkgebit en later het blijvende gebit in goede conditie te houden.

Gewoon Gaaf

Heeft uw kind al een gaatje?

Heeft uw kind al een gaatje? Vooral dan is het van belang dat zij meedoen met onze cariëspreventiemethode om nieuwe gaatjes en verdere gebitsslijtage te vóórkomen.

Naast cariëspreventie zetten onze professionals zich dagelijks in om u en uw kind(eren) de geschikte tools aan te reiken om tandbederf te managen.

Nauwe samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten

In onze praktijk werken de tandartsen en mondhygiënisten heel nauw samen. Onze patiënten hebben 1 behandelkaart die zowel door de tandarts als door de mondhygiëniste wordt gebruikt. Alle gegevens zijn 1 oogopslag toegankelijk voor de behandelaar. Hiernaast vindt er geregeld overleg plaats tussen de 2 professionals. Zo kunnen we adequaat en op tijd de benodigde behandelingen uitzetten voor uw kind(eren).

Marijke

Tandarts Noordas is de eerste tandarts die mij goed op mij gemak stelde. Ik kom nu al 5 jaar bij Manuela. Ze vertelt altijd eerst wat ze gaat doen en doet dat heel rustig en fijn.

Marcel

Echt een prettige tandartspraktijk. Kostas neemt altijd goed de tijd voor je. Mijn kinderen vinden het ook helemaal niet erg om naar de tandarts te gaan.

Janice

Ik kwam met een slecht gebit binnen. Ik kon niet meer eten en alles deed pijn. Ik ben het hele team dankbaar voor wat ze hebben gedaan.

Angst voor de Tandarts?

Wij begrijpen dat voor sommige patiënten een bezoek beangstigend kan zijn. Wij doen daarom ons uiterste best om u helemaal op uw gemak te stellen.

U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is.